Kokousuutiset


Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 22.2.2022 klo 18 Seurantalolla.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Nissinen.

Sihteeriksi valittiin Jani Kautto.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Antti-Pekka Heikkinen ja Pertti Vihonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Paula Nissinen, Hannu Teittinen, Jani Kautto ja Ville Vihonen valittiin uudelleen.

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseniksi valittiin Aatu Häkkinen ja Jukka Viljakainen

9. Valitaan vuodelle 2024 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Viljakainen, varalle Pekka Siitonen sekä Markus Teittinen, varalle Pentti Tuovinen.

10. Esitellään seuran uudet jäsenet. Ei uusia jäseniä.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Kuultiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja se hyväksyttiin.

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen.

Seuran vuotuinen jäsenmaksi vahvistettiin 40 euroa kaikilta jäseniltä pl. kunniajäsenet, joilta jäsenmaksua ei peritä. Liittymismaksuiksi vahvistettiin: maanomistajat 150€ ja muut jäsenet 250€.

13. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Kuultiin talousarvio vuodelle 2024 ja se hyväksyttiin.

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat.

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Risto Viljakainen ja varajohtajiksi Mika Häkkinen ja  Pentti Tuovinen.

Ampuajaostoon valittiin johtokunta.

Riistanhoitojaostoon valittiin Ville Vihonen, Jouni Liukkonen, Ahti Suhonen ja Pekka Rahikainen.

Laavutoimikuntaan valittiin Esko Pirkkalainen, J-P Siitonen ja Mika Häkkinen.

Kenneljaostoon valittiin Osmo Suhonen, Pentti Tuovinen ja Urpo Ontronen.

Kokousedustajaksi riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin valittiin Mika Häkkinen ja Pentti Tuovinen.

Kennelpiirin vuosikokoukseen kokousedustajiksi valittiin Osmo Suhonen ja Pentti Tuovinen.

SML Suur-Savon piirin kokoukseen kokousedustajiksi valittiin Mikä Häkkinen ja Ville Vihonen.

15. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

Puheenjohtaja tekee esitykset. Ei esityksiä.

16. Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä ja seuran kotisivuilla.

17. Muut asiat

Kodan lattiaan päätettiin laatoittaa kustannusarvio n.2000€.

Nylkyvajan osalta tehdään suunnitelmat ja kustannusarvio ja päätökset tehdään kesäkokouksessa.

18. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Häkkinen

_______________________________________________________

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän kesäkokouksesta 10.8.2023

1.Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2.Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen ja sihteeriksi Jani Kautto.

Päytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Viljakainen ja Hannu Viljakainen.

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5.Tulevan kauden metsästyajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Noudatetaan valötakunnallisia metsästysaikoja. Ei rauhoituksia.

6.Metsästyskiintiöistä päättäminen

Metsäkauriin osalta suositellaan kohdistettavan metsästys vasoihin.

Kiintiöt viisi teertä ja yksi metso.

Saaliit merkataan omariistaan.

7.Vierasluvat

Vierasluvan hinta 10€/vieras. Jäsen voi käyttää 5 vieraslupaa/metsästyskausi.

Vieras metsästää isännän kiintiöstä.

Pienpetojen osalta ei vieraslupaa peritä. Isännän oltava mukana metsästyksessä.

8.Uusien jäsenien esitteleminen

Seuran udeksi jäseneksi on valittu Seija Suhonen ja Marjo Ontronen. Koejäseneksi on valittu Juho Kärkkäinen.

9.Muut asiat

Nylkyvajan pöytäpinnoitteet päätettiin uusua.

Hirvitornitalkoot lähempänä jahtikautta.

10.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 

-Mika

 

_______________________________________

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 27.2.2022 klo 17 Seurantalolla.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen.

Sihteeriksi valittiin Mika Häkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Teuvo Ikonen ja Hannu Ikonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Käsitellään kesäkokouksessa.

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Erovuoroinen Paula Nissinen valittiin uudelleen

Erovuoroinen Hannu Teittinen valittiin uudelleen

Erovuoroinen Jani Kautto valittiin uudelleen

Erovuoroinen Ville Vihonen valittiin uudelleen

Johtokuntaan Kauko Hedmanin tilalle valittiin Urpo Ontronen

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseninä jatkavat Paavo Siitonen, Tatu Tuovinen ja Heikki Viljakainen.

9. Valitaan vuodelle 2022 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Viljakainen, varalle Pekka Siitonen sekä Markus Teittinen, varalle Pentti Tuovinen.

10. Esitellään seuran uudet jäsenet. Ei uusia jäseniä.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Kuultiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja se hyväksyttiin.

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen

Seuran vuotuinen jäsenmaksi vahvistettiin 40 euroa kaikilta jäseniltä pl. kunniajäsenet, joilta jäsenmaksua ei peritä. Liittymismaksuiksi vahvistettiin: maanomistajat 150€ ja muut jäsenet 250€.

13. Vuoden 2022 tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Kuultiin talousarvio vuodelle 2022 ja se hyväksyttiin.

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat.

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Risto Viljakainen ja  varajohtajiksi Mika Häkkinen ja  Pentti Tuovinen.

Riistanhoitojaostoon valittiin Ville Vihonen,Ari Koponen, Jouni Liukkonen, Ahti Suhonen ja Pekka Rahikainen.

Laavutoimikuntaan valittiin Esko Pirkkalainen, J-P Siitonen ja Mika Häkkinen.

Kenneljaostoon valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

Kokousedustajaksi riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin valittiin Mika Häkkinen ja Pentti Tuovinen.

Kennelpiirin vuosikokoukseen kokousedustajiksi valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

SML Suur-Savon piirin kokoukseen kokousedustajiksi valittiin Mikä Häkkinen ja Ville Vihonen.

15. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

Puheenjohtaja tekee esitykset.

16. Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä ja seuran kotisivuilla.

17. Muut asiat

Seuran 60v juhlat järjestepään hirvipeijaisten yhteydessä.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Häkkinen

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän kesäkokouksesta 8.8.2021

1.Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2.Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen ja sihteeriksi Jani Kautto.

Päytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Kärkkäinen ja Pekka Siitonen.

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5.Tulevan kauden metsästyajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Noudatetaan valötakunnallisia metsästysaikoja. Ei rauhoituksia.

6.Metsästyskiintiöistä päättäminen

Metsäkauriin osalta suositellaan kohdistettavan metsästys vasoihin.

Kiintiöt viisi teertä ja yksi metso.

Saaliit merkataan omariistaan.

7.Vierasluvat

Vierasluvan hinta 10€/vieras. Jäsen voi käyttää 5 vieraslupaa/metsästyskausi.

Vieras metsästää isännän kiintiöstä.

Pienpetojen osalta ei vieraslupaa peritä. Isännän oltava mukana metsästyksessä.

8.Uusien jäsenien esitteleminen

Seuran uusiksi maanomistajajäseniksi on valittu Peetu Häkkinen, Heikki Lukin ja Antti Pekka Heikkinen.

9.Muut asiat

Keskusteltiin mahdollisesta kodan lattian valusta.

Esko Pirkkalainen kertoi Kotiseutuyhdistyksenkäynnistä seurantalolla ja sen mahdollisesta kunnostuksesta ja avustuksista.

10.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 

-Mika


Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän kesäkokouksesta 4.8.2019

Läsnä 22 seuran jäsentä.

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen.

Sihteeriksi valittiin Jani Kautto.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tuovinen ja Olavi Peiponen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tulevan kauden metsästysajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Johtokunta esittää noudatettavaksi valtakunnallisia metsästysaikoja ja erillisiä rauhoitusalueita ei perusteta. Johtokunta esittää Kaurin metsästyksen kohdistamista vasoihin. Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

6. Metsästyskiintiöistä päättäminen

Johtokunta esittää kiintiöiksi 3 teertä ja 1 metson. Esitys hyväksyttiin.

7. Vieraslupien käytöstä ja hinnasta päättäminen

Johtokunta esittää vierasluvan hinnaksi 10€/vieras ja kauden aikana metsästäjä saa käyttää 5 vierasta. Vieras metsästää isännän kiintiöstä ja jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Pienpetojen osalta vieraslupamaksua ei kuitenkaan peritä, eikä se kuluta isännän vieraslupakiintiötä. Varsinaisen jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi yleinen kokous lisäsi, että kaikki 5 vieraslupaa voidaan käyttää saman päivän aikana. Vähäisen metsäkanalintukannan vuoksi yleinen kokous päätti kieltää vieraslupien käytön metsäkanalintujen metsästyksessä.

Seuran alueella on mahdollista järjestaa ns. pitkiä haukkukokeita. Tällöin peritään haukkukoemaksu 30€. Luvat haukkukokeille myöntää puheenjohtaja.

8. Esitellään seuran uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

9. Muut asiat

Mehuasema voi jahkaa toimintaa seurantalolla.

Harjoitusammunnat 16.8 ja 6.9

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Häkkinen

____________________________________

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 10.2.2019 klo 18 Seurantalolla.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajaksi valittiin Esko Pirkkalainen.

Sihteeriksi valittiin Jani Kautto.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Markus Teittinen ja Hannu Ikonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Käsitellään kesäkokouksessa.

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Erovuoroinen Juha-Pekka Siitonen johtokunnassa

Erovuoroinen Mika Häkkinen jatkaa johtokunnassa

Erovuoroinen Vesa Kärkkäinen jatkaa johtokunnassa

Erovuoroinen Kauko Hedman jatkaa johtokunnassa

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseniksi valittiin Paavo Siitonen, Tatu Tuovinen ja Heikki Viljakainen.

9. Valitaan vuodelle 2019 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Nissinen, varalle Kari Immonen sekä Terho Jurvainen, varalle Hannu Viljakainen.

10. Esitellään seuran uudet jäsenet

Seuran jäseneksi on valittu Satu Lappalainen.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Kuultiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja se hyväksyttiin.

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen

Seuran vuotuinen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 35 eurossa kaikilta jäseniltä pl. kunniajäsenet, joilta jäsenmaksua ei peritä. Liittymismaksu päätettiin myös pitää ennallaan: maanomistajat 100€ ja muut jäsenet 200€.

13. Vuoden 2019 tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Kuultiin talousarvio vuodelle 2019 ja se hyväksyttiin.

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat.

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen ja  I varajohtajiksi Mika Häkkinen ja II varajohtajaksi Risto Viljakainen.

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Matti Pirkkalainen, Osmo Suhonen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen.

Riistanhoitojaostoon valittiin Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen, Ville Vihonen ja Pekka Rahikainen.

Laavutoimikuntaan valittiin Mika Häkkinen, Juha-Pekka Siitonen ja Esko Pirkkalainen.

Kenneljaostoon valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

Kokousedustajaksi riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin valittiin Mika Häkkinen ja Pentti Tuovinen.

Kennelpiirin vuosikokoukseen kokousedustajiksi valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

SML Suur-Savon piirin kokoukseen kokousedustajiksi valittiin Mikä Häkkinen, Matti Pirkkalainen ja Ville Vihonen.

15. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

Ei esityksiä.

16. Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä.

17. Muut asiat

Ei muita asioita.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Häkkinen


KESÄKOKOUS 5.8.2016 klo 18.00 seurantalolla.

Läsnä 19 seuran jäsentä

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Paula Nissinen

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Sikanen ja Markus Teittinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

7. Tulevan kauden metsästysajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Johtokunta esittää noudatettavaksi valtakunnallisia metsästysaikoja ja erillisiä rauhoitusalueita ei perusteta. Kauriit esitetään rauhoitettavaksi kokonaan seuran alueella. Esitys hyväksyttiin.

8. Metsästyskiintiöistä päättäminen

Johtokunta esittää kiintiöiksi 3 teertä ja 1 metson. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi yleinen kokous suosittelee vähäisen lintukannan vuoksi tarkoin harkitsemaan metsäkanalintujen metsästystä.

9. Vieraslupien käytöstä ja hinnasta päättäminen

Johtokunta esittää vierasluvan hinnaksi 10€/vieras ja kauden aikana metsästäjä saa käyttää 5 vierasta. Vieras metsästää isännän kiintiöstä ja jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Pienpetojen osalta vieraslupamaksua ei kuitenkaan peritä, eikä se kuluta isännän vieraslupakiintiötä. Varsinaisen jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi yleinen kokous lisäsi, että kaikki 5 vieraslupaa voidaan käyttää saman päivän aikana. Vähäisen metsäkanalintukannan vuoksi yleinen kokous päätti kieltää vieraslupien käytön metsäkanalintujen metsästyksessä.

Seuran alueella on mahdollista järjestaa ns. pitkiä haukkukokeita. Tällöin peritään haukkukoemaksu 30€. Luvat haukkukokeille myöntää puheenjohtaja.

10. Uusien jäsenten esitteleminen

Seuraan jäseniksi on hyväksytty:

Tapio Tenhunen, Maavesi

Petri Tenhunen, Maavesi

11. Muut asiat

Mehuaseman sopimusta jatketaan entisin vuokrahinnoin.

Riistakolmiolaskenta järjestetään 7.8.2018 klo 18.

Nuolukiviä tilataan lava. Jani Kautto hoitaa tilauksen.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Häkkinen

_____________________________________________________________________________

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 4.2.2018 klo 18 Seurantalolla.

Läsnä 28 seuran jäsentä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Nissinen.

Sihteeriksi valittiin Jani Kautto.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Pirkkalainen ja Matti Pirkkalainen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Käsitellään kesäkokouksessa.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Käsitellään kesäkokouksessa.

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Erovuoroinen Paula Nissinen jatkaa johtokunnassa

Erovuoroinen Hannu Teittinen jatkaa johtokunnassa

Erovuoroinen Risto Viljakainen jatkaa johtokunnassa

Erovuoroinen Ville Vihonen jatkaa johtokunnassa

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseniksi valittiin Paavo Siitonen, Tatu Tuovinen ja Heikki Viljakainen.

9. Valitaan vuodelle 2018 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eero Immonen, varalle Timo Nissinen sekä Terho Jurvainen, varalle Hannu Viljakainen.

10. Esitellään seuran uudet jäsenet

Seuran koejäseneksi on valittu Tommi Sareskivi.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Kuultiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja se hyväksyttiin.

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen

Seuran vuotuinen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 35 eurossa kaikilta jäseniltä pl. kunniajäsenet, joilta jäsenmaksua ei peritä. Liittymismaksu päätettiin myös pitää ennallaan: maanomistajat 100€ ja muut jäsenet 200€.

13. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Kuultiin talousarvio vuodelle 2018 ja se hyväksyttiin.

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen ja  I varajohtajiksi Mika Häkkinen ja II varajohtajaksi Risto Viljakainen.

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Matti Pirkkalainen, Osmo Suhonen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen.

Riistanhoitojaostoon valittiin Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen, Ville Vihonen ja Pekka Rahikainen.

Laavutoimikuntaan valittiin Mika Häkkinen ja Juha-Pekka Siitonen ja Jarkko Piippo.

Kenneljaostoon valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen

Kokousedustajaksi riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin valittiin Mika Häkkinen ja Pentti Tuovinen.

Kennelpiirin vuosikokoukseen kokousedustajiksi valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

SML Suur-Savon piirin kokoukseen kokousedustajiksi valittiin Mikä Häkkinen, Matti Pirkkalainen ja Ville Vihonen.

15. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

Riistanhoitoyhdistykselle esitetään vaatimus susien kaatolupien anomisesta huolestuttavan susitilanteen johdosta. Johtokunta valtuutettiin tekemään varsinainen esitys.

16. Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä.

17. Muut asiat

Keskusteltiin seurantalon kunnostamisesta ns. kylätuvaksi. Keskustelun jälkeen päätettiin ettei kyseiseen hankkeeseen lähdetä.

Seuralle päätettiin avata tili Joroisten S-Markettiin.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Häkkinen


KESÄKOKOUS 7.8.2016 klo 18.00 seurantalolla.

Läsnä 23 seuran jäsentä

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mika Häkkinen avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Kautto

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Tulevan kauden metsästysajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Johtokunta esittää noudatettavaksi valtakunnallisia metsästysaikoja ja erillisiä rauhoitusalueita ei perusteta. Kauriit esitetään rauhoitettavaksi kokonaan seuran alueella. Esitys hyväksyttiin.

6. Metsästyskiintiöistä päättäminen

Johtokunta esittää kiintiöiksi 3 teertä ja 1 metson. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi yleinen kokous suosittelee vähäisen lintukannan vuoksi tarkoin harkitsemaan metsäkanalintujen metsästystä.

7. Vieraslupien käytöstä ja hinnasta päättäminen

Johtokunta esittää vierasluvan hinnaksi 10€/vieras ja kauden aikana metsästäjä saa käyttää 5 vierasta. Vieras metsästää isännän kiintiöstä ja jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Pienpetojen osalta vieraslupamaksua ei kuitenkaan peritä, eikä se kuluta isännän vieraslupakiintiötä. Varsinaisen jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi yleinen kokous lisäsi, että kaikki 5 vieraslupaa voidaan käyttää saman

päivän aikana. Vähäisenmetsäkanalintukannan vuoksi yleinen kokous päätti kieltää vieraslupien käytön metsäkanalintujen metsästyksessä.

8. Uusien jäsenten esitteleminen

Seuraan on varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty Kaisa Siitonen, Katajamäki

Seuraan koejäseniksi on hyväksytty:

Tapio Tenhunen, Maavesi

Petri Tenhunen, Maavesi

9. Muut asiat

Seuran metsästysmaat päätettiin rauhoittaa haukkukokeiden osalta viikonlopuiksi marraskuun loppuun asti. Viikolle kokeita voidaan myöntää ja päätöksen tekee seuran puheenjohtaja.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Häkkinen


Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 7.2.2016 klo 18 Seurantalolla.

Läsnä 22 seuran jäsentä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha-Pekka Siitonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Pirkkalainen.

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Kautto.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Teittinen ja Paula Nissinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen ja äänestystavasta päättäminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Kuultiin vuoden 2014 tilinpäätös, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mika Häkkinen.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Paula Nissinen, Risto Viljakainen ja Hannu Teittinen valittin jatkamaan johtokunnassa. Keijo Vänttisen tilalle johtokuntaan valittiin Ville Vihonen.

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseniksi valittiin Tatu Tuovinen, Paavo Siitonen ja Heikki Viljakainen

9. Valitaan vuodelle 2015 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Olavi Peiponen (varahenkilöksi Eero Immonen) ja Terho Jurvainen (varahenkilöksi Hannu Viljakainen).

10. Esitellään seuran uudet jäsenet

Esiteltiin seuran uudet jäsenet.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka toimii samalla tapahtumakalenterina.

Riistanhoitomaksua ei peritä.

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen

Päätettiin, että vuotuinen jäsenmaksu on 35 euroa. Liittymismaksut säilyvät ennallaan, maanomistajat 100€, muut jäsenet 200€

13. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat

Metsästyksenjohtaja ja kaksi varajohtajaa

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen

1. varajohtajaksi valittiin Mika Häkkinen

2. varajohtajaksi valittiin Risto Viljakainen

Ampumajaosto

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Matti Pirkkalainen, Olavi Peiponen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen.

Riistanhoitojaosto

Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen ja Ville Vihonen.

Laavutoimikunta

Mika Häkkinen ja Juha-Pekka Siitonen.

Kenneljaosto

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

Edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen

Valittiin Juha-Pekka Siitonen ja Jani Kautto

Edustajat Kennelpiirin vuosikokoukseen

Valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

Edustajat SML Suur-Savon piirin kokoukseen

Mika Häkkinen, Matti Pirkkalainen ja Jani Kautto.

15.  Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

Ei esityksiä.

16.  Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä ja seuran kotisivuilla.

17.  Muut asiat

Seuran käyttöön otettu Reviiri- palvelu johon maanvuokrasopimukset talenntaan. Kaikken jäsenten on mahdollisuus saada palveluun omat käytäjätunnukset.

Seura suhtatu myönteisesti vakohäntäpeuran ruokinnan aloittamiseen ja mahdollisuuksia kartoiteaan jatkoa ajatellen.

18.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


KESÄKOKOUS

Aika 9.8.2015 klo 19.00

Paikka Seurantalo

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Juha-Pekka Siitonen avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Kautto

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ja Eero Immonen ja Pertti Vihonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Tulevan kauden metsästysajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Johtokunta esittää noudatettavaksi valtakunnallisia metsästysaikoja ja erillisiä rauhoitusalueita ei perusteta. Kauriit esitetään rauhoitettavaksi kokonaan seuran alueella. Esitys hyväksyttiin.

6. Metsästyskiintiöistä päättäminen

Johtokunta esittää kiintiöiksi 3 teertä ja 1 metson. Esitys hyväksyttiin.

7. Vieraslupien käytöstä ja hinnasta päättäminen

Johtokunta esittää vierasluvan hinnaksi 10€/vieras ja kauden aikana metsästäjä saa käyttää viisi vierasta. Vieras metsästää isännän kiintiöstä ja jäsenen on oltava mukana metsästyksessä. Pienpetojen osalta vieraslupamaksua ei kuitenkaan peritä, eikä se kuluta isännän vieraslupakiintiötä. Varsinaisen jäsenen on kuitenkin oltava mukana metsästyksessä. Esitys hyväksyttiin.

8. Uusien jäsenten esitteleminen

Anttonen Juho ja Johanna hyväksyttiin jäseniksi

Porkka Tuomas hyväksyttiin koejäseneksi

Juutinen Paavo hyväksyttiin koejäseneksi

9. Muut asiat

Seuran metsästysmaat päätettiin rauhoittaa haukkukokeiden osalta viikonlopuiksi marraskuun loppuun asti. Viikolle kokeita voidaan myöntää ja päätöksen tekee seuran puheenjohtaja.

Johtokunta esittää, että Pertti Vihoselle ja Esko Pirkkalaiselle myönnetään seuran kunniapuheenjohtajuus. Esitys hyväksyttiin.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

_____

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 15.2.2015 klo 18 Seurantalolla.

Läsnä 22 seuran jäsentä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Sikanen.

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Kautto.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Suhonen ja Timo Nissinen. Pöytäkirjantarkastjat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen ja äänestystavasta päättäminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Kuultiin vuoden 2014 tilinpäätös, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Mika Häkkinen, Keijo Vänttinen ja Jani Kautto valittiin johtokuntaan.

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseniksi valittiin Tatu Tuovinen, Paavo Siitonen ja Heikki Viljakainen

9. Valitaan vuodelle 2015 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Olavi Peiponen (varahenkilöksi Eero Immonen) ja Terho Jurvainen (varahenkilöksi Hannu Viljakainen).

10. Esitellään seuran uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka toimii samalla tapahtumakalenterina.

Riistanhoitomaksua ei peritä.

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen

Päätettiin, että vuotuinen jäsenmaksu on 35 euroa. Liittymismaksut säilyvät ennallaan, maanomistajat 100€, muut jäsenet 200€

13. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat

Metsästyksenjohtaja ja kaksi varajohtajaa

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen

1. varajohtajaksi valittiin Mika Häkkinen

2. varajohtajaksi valittiin Risto Viljakainen

Ampumajaosto

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Matti Pirkkalainen, Olavi Peiponen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen.

Riistanhoitojaosto

Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen ja Keijo Vänttinen.

Laavutoimikunta

Juha-Pekka Siitonen ja Matti Pirkkalainen.

Kenneljaosto

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

Edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen

Valittiin Mika Häkkinen ja varalle Pekka Siitonen.

Edustajat Kennelpiirin vuosikokoukseen

Valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

Edustajat SML Suur-Savon piirin kokoukseen

Juha-Pekka Siitonen, Matti Pirkkalainen ja Jani Kautto.

15.  Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

Ei esityksiä.

16.  Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä ja seuran kotisivuilla.

17.  Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

Hirviseurue osallistuu Fintriathlon kilpailuihin toimitsijoiksi. Paula Nissinen kerää toimitsijat.

18.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

____________________________________________________________________

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän 3.8.2014 klo 19 Seurantalolla

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Juha-Pekka Siitonen avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Kautto

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Tuovinen ja Ahti Suhonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Tulevan kauden metsästysajoista ja mahdollisista rauhoituksista päättäminen

Johtokunta esittää noudatettavaksi valtakunnallisia metsästysaikoja ja erillisiä rauhoitusalueita ei perusteta. Kauriit esitetään rauhoitettavaksi kokonaan seuran alueella. Esitys hyväksyttiin.

6. Metsästyskiintiöistä päättäminen

Johtokunta esittää kiintiöiksi 5 teertä ja 1 metson. Esitys hyväksyttiin.

7. Vieraslupien käytöstä ja hinnasta päättäminen

Johtokunta esittää vierasluvan hinnaksi 10€/vieras ja kauden aikana metsästäjä saa käyttää 5 vierasta. Vieras metsästää isännän kiintiöstä. Esitys hyväksyttiin.

8. Uusien jäsenten esitteleminen

Lasse Ruotsalainen Juvalta hyväksyttiin seuraan koejäseneksi.

Pauliina Häkkinen valittu seuraan varsinaiseksi jäseneksi.

9. Uuden kodan rahoituksesta päättäminen

Kodan kustannusarvio on 4000€

Hirviseurueelta on kerätty 2300€

Seuran osuudeksi jää 1700€, joka ehdotetaan käytettäväksi seuran yhteisistä rahoista. Mahdolliset lahjoitukset muilta alueen yhdistyksiltä ja asukkailta otetaan vastaan. Kota tulee olemaan koko kylän käytössä.

Esitys hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Johtokunta esittää, että hirvenhaukkukokeita suositaan arkipäivinä ja siitä veloitetaan seuran ulkopuolisilta 25€/koe. Kokeiden myöntämisestä tekee päätöksen seuran puheenjohtaja. Esitys hyväksyttiin.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 9.2.2014 klo 14 Seurantalolla.

Läsnä 18 seuran jäsentä

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Juha-Pekka Siitonen avasi kokouksen. Avauksessa muistettiin Matti Pirkkalaista ansiokkaasta työstä metsästysseuran hyväksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Kautto

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Liukkonen ja Timo 
Nissinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen ja äänestystavasta päättäminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja äänestys päätettiin toimittaa tarvittaessa kädennostolla

5. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Kuultiin vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Hyväksyttiin tilit, toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

7. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Paula Nissinen valittiin seuran johtokuntaan

Kauko Hedman jatkaa seuran johtokunnassa

Hannu Teittinen jatkaa seuran johtokunnassa

Risto Viljakainen jatkaa seuran johtokunnassa

Johtokunnan nuorisojäsenten valinta

Nuorisojäseniksi valittiin Tatu Tuovinen, Paavo Siitonen ja Heikki Viljakainen

9. Valitaan vuodelle 2014 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Olavi Peiponen (varahenkilöksi Eero Immonen) ja Terho Jurvainen (varahenkilöksi Hannu Viljakainen)

10. Esitellään seuran uudet jäsenet

Toni Tikkanen Espoosta on valittu seuraan koejäseneksi

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen sekä mahdollisesta riistanhoitomaksusta päättäminen.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka toimii samalla tapahtumakalenterina

Riistanhoitomaksua ei peritä

12. Seuran jäsenmaksuista päättäminen

Päätettiin, että vuotuinen jäsenmaksu säilyy 35 eurossa, mutta yli 65-vuotiaiden alennetusta jäsenmaksusta luovutaan ja vuodesta 2014 alkaen kaikki varsinaiset jäsenet pl. kunniajäsenet maksavat saman jäsenmaksun. Liittymismaksut säilyvät ennallaan, maanomistajat 100€, muut jäsenet 200€

13. Vuoden 2014 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2014

14. Valitaan tarvittavat jaostot ja kokousedustajat

Metsästyksenjohtaja ja kaksi varajohtajaa

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen

1. varajohtajaksi valittiin Mika Häkkinen

2. varajohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen

Ampumajaosto

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Mika Häkkinen, Matti Pirkkalainen, Olavi Peiponen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen.

Riistanhoitojaosto

Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen ja Keijo Vänttinen.

Laavutoimikunta

Juha-Pekka Siitonen ja Matti Pirkkalainen.

Kenneljaosto

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen

Edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen

Valittiin Mika Häkkinen ja varalle Pekka Siitonen

Edustajat Kennelpiirin vuosikokoukseen

Valittiin Ari Koponen ja Pentti Tuovinen

Edustajat SML Suur-Savon piirin kokoukseen

Juha-Pekka Siitonen, Matti Pirkkalainen ja Jani Kautto

15.  Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

Ei esityksiä

16.  Kokouskutsusta päättäminen

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä ja seuran kotisivuilla

17.  Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille

18.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksenPöytäkirja Länsi-Joroisten Erän kesäkokouksesta 4.8.2013 klo 19 Seurantalolla.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokous puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen ja sihteeriksi Jani Kautto.

3.Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.Valitaa kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Immonen ja Ahti Suhonen

6.Päätetään metsästysajoista ja mahdollisista rauhoitusalueista

Päätettiin, että metsästysajoissa noudatetaan valtakunnallisia metsästys- ja rauhoitusaikoja. Metsäkauris rauhoitettaisiin seuran alueella.

7.Päätetään metsästyskiintiöistä

Metsästyskiintiöiksi vahvistettiin 1 metso ja 4 teertä.

8.Päätetään vieraskiintiöistä ja vierasluvan hinnasta

Päätettiin, että metsästäjällä on oikeus käyttää 5 vierasta metsällä metsästyskauden aikana. Vierasluvasta tilitetään seuralle 10 €/vieras/päivä. Metsästys isännän valvonnassa ja saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Seuran ulkopuolisen metsästäjän koirankoulutusta ei voi harjoittaa vierasluvalla.

9.Esitellään seuran uudet jäsenet

ei uusia jäseniä.

10.Muut asiat

Keskusteltiin metsästyskoirien koulutus- ja koeasioista. Päätettiin.....

11.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Häkkinen & Jani Kautto

 


 

 

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 27.01.2013 klo 18.00 Seurantalolla. Läsnä 22 seuran jäsentä.

1.Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Esko Pirkkalainen avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Sikanen ja sihteeriksi Mika Häkkinen.

3.Valitaa kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Vihonen ja Ahti Suhonen.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.Vahvistetaan työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6.Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta

Kuultiin ja vahvistettiin toimintakertomus toimintakaudelta 2012.

7.Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kuultiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

8.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9.Toimitetaan seuraavat vaalit

-Johtokunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Siitonen.

-Johtokunnan jäsenet

Keijo Vänttinen, Vesa Kärkkäinen, Kauko Hedman, Jani Kautto,  Mika Häkkinen ja Esko Pirkkalainen. (Erovuorossa 2014 Esko Pirkkalainen ja Kauko Hedman).

-Kolme (3) johtokunnan nuorisojäsentä

Tatu Tuovinen, Paavo Siitonen ja Heikki Viljakainen.

-Kaksi (2) toiminnantarkastajaa

Terho Jurvainen ja Olavi Peiponen.

-Kaksi (2) henkilökohtaista varatoiminnantarkastajaa

Eero Immonen (Peiponen) ja Hannu Viljakainen (Jurvainen).

10.Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa tilikautta varten

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.

11.Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Seuran jäsenmaksuksi päätettiin 35€.  Liittymismaksuiksi 100€ maanomistajajäseneltä ja 200€ ei maanomistajajäseniltä.

12.Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio

Vahvistettiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio.

13.Valitaan tarpeelliset jaostot ja piirikokousedustajat

-Metsästyksenjohtaja ja kaksi (2) varajohtajaa

Metsästyksenjohtaja Pentti Tuovinen

I Varajohtaja Mika Häkkinen

II Varajohtaja Juha-Pekka Siitonen

-Ampumajaosto

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Matti Pirkkalainen, Olavi Peiponen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen.

-Riistanhoitojaosto

Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen ja Keijo Vänttinen.

 

-Kenneljaosto

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

-Edustajat Riistanhoitoyhdistykseen

Mika Häkkinen, varalle Pekka Siitonen.

-Edustajat kennelpiirin vuosikokoukseen

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen.

-Edustajat Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirin kokoukseen

Juha-Pekka Siitonen, Matti Pirkkalainen ja Esko Pirkkalainen.

-Laavutoimikunta

Juha-Pekka Siitonen ja Matti Pirkkalainen.

14.Esitellään seuran uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

15.Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Ei esityksiä.

16.Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirille ja toimialueen Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä elityksistä

Ei esityksiä.

17.Päätetään kokouskutsusta

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten lehdessä ja seuran kotisivuilla.

18.Valitaan koulutusyhteyshenkilö

Valittiin Mika Häkkinen.

19.Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

20.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän kesäkokouksesta 5.8.2012 klo 19 Seurantalolla.

Läsnä 19 seuran jäsentä.

1. Seuran puheenjohtaja Esko Pirkkalainen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Pirkkalainen ja sihteeriksi Mika Häkkinen.

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Koponen ja Ahti Suhonen.

6. Päätettiin noudattaa valtakunnallisia metsästysaikoja. Metsäkauris päätettiin rauhoittaa seuran alueella. Seura ei määrittele uusia rauhoitusalueita.

7. Metsästyskiintiöiksi vahvistettiin 1 metso ja 4 teertä.

8. Vieraskiintiöksi vahvistettiin 5 vieraslupaa/jäsen. Vierasluvan hinnaksi päätettiin 10€/päivä.

9. Ei uusia jäsenanomuksia.

10. Päätettiin, että yksi hirvi voidaan myydä ja tuotto käyttää peijaisiin ja seurantalon kunnostuskuluihin.

Päätettiin, että Pentti Tuovinen on valtuutettu myöntämään koemaastoja koirakokeisiin.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika HäkkinenPöytäkirja Länsi-Joroisten Erän hirvikokouksesta 13.5.2012 löytyy hirviseurueen salasanalla suojatuilta sivuilta.


 

Pöytäkirja Länsi-Joroisten Erän vuosikokouksesta 05.02.2012 klo 14.00 Seurantalolla. Läsnä 15 seuran jäsentä.

1.Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Esko Pirkkalainen avasi kokouksen

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen ja sihteeriksi Mika Häkkinen

3.Valitaa kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla äänten laskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Rauno Häkkinen ja Risto Viljakainen

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5.Vahvistetaan työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys

6.Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta

Kuultiin ja hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta

7.Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kuultiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

8.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnetitiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

9.Toimitetaan seuraavat vaalit

-Johtokunnan puheenjohtaja

Esko Pirkkalainen

-Johtokunnan jäsenet, erovuorossa

Risto Viljakainen, Juha-Pekka Siitonen ja Hannu Teittinen

-Kolme (3) johtokunnan nuorisojäsentä

Paavo Siitonen, Juha Suhonen ja Herkko Pirkkalainen

-Kaksi (2) toiminnantarkastajaa

Olavi Peiponen ja Terho Jurvainen

-Kaksi (2) henkilökohtaista varatilintarkastajaa

Eero Immomen (Peiponen) ja Timo Nissinen (Jurvainen)

10.Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa tilikautta varten

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle tilikaudelle

11.Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Seuran jäsenmaksuksi päätettiin 35€. Liittymismaksuiksi 100€ maanomistajajäseneltä ja 200€ ei maanomistajajäseniltä

12.Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio

Vahvistettiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio

13.Valitaan tarpeelliset jaostot ja piirikokousedustajat

-Metsästyksenjohtaja ja kaksi (2) varajohtajaa

Metsästyksenjohtaja Pentti Tuovinen

I Varajohtaja Mika Häkkinen

II Varajohtaja Juha-Pekka Siitonen

-Ampumajaosto

Ampumajaostoon valittiin johtokunta, Matti Pirkkalainen, Olavi Peiponen, Hannu Viljakainen ja Rauno Häkkinen

-Riistanhoitojaosto

Jouni Liukkonen, Ari Koponen, Ahti Suhonen ja Keijo Vänttinen

-Kenneljaosto

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen

-Edustajat Riistanhoitoyhdistykseen

Mika Häkkinen, varalle Pekka Siitonen

-Edustajat kennelpiirin vuosikokoukseen

Ari Koponen ja Pentti Tuovinen

-Edustajat Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirin kokoukseen

Esko Pirkkalainen ja Matti Pirkkalainen

-Laavutoimikunta

Esko Pirkkalainen ja Matti Pirkkalainen

14.Esitellään seuran uudet jäsenet

Uudet täysivaltaiset jäsenet Seppo Nevalainen, Ismo Eklund, Kasper Eklund ja Paavo Siitonen

15.Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran kotisivuilla voidaan käyttää myös henkilökuvia. Jos joku kokee, ettei halua kuvaansa näytettävän, on ilmoitettava sitä seuran sihteerille, joka poistaa kyseisen kuvan kotisivuilta

16.Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirille ja toimialueen Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä elityksistä

Ei esityksiä

17.Päätetään kokouskutsusta

Kokouskutsu julkaistaan Joroisten Lehdessä

18.Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat

50v juhlatoimikuntaan valittiin johtokunta, Esiteltiin seuran kotisivuja ja annettiin salasana seuran jäsenille

19.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Mika Häkkinen

 


Poimintoja Joroisten riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksesta 21.2.2012 klo 19.00 Kerisalon Seurapirtti

Puheenjohtaja Esko Laitinen avasi kokouksen. Avauksessa esiteltiin yhdistyksemme uusi toiminnanohjaaja Jani Salomaa.

Kokouksen puheenjohtaja Matti Pirkkalainen

Kokouksen sihteeri Jukka Nyyssönen

Hallituksen kooksi päätettiin 7 hallituksen jäsentä, puheenjohtaja ja maanomistajajärjestöjen edustaja.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus:

Hallituksen puheenjohtaja Esko Laitinen

Timo Suhonen, varalla Jukka Paroinen

Mika Häkkinen, varalla Pekka Siitonen

Jani Kuvaja, varalla Asko Salminen

Seppo Hännikäinen, varalla Esa Hynninen

Jouni Turunen, varalla Jarkko Naumanen

Tauno Suhonen, varalla Mikko Hynninen

Jussi Salko, varalla Väinö Kuutti

Matti Teittinen (maanomistajajärjestöjen edustaja)

Kuulttiin riistapäällikkö Petri Vartiaisen esitys, joka käsitteli uutta riistakeskusuudistusta.